22. 10. 2020. editor
Novosti škole
Obavijest kandidatima o testiranju za radno mjesto učitelja/učiteljice informatike

Pozivaju se osobe koje su se prijavile na natječaj za radno mjesto učitelj/ica informatike te ispunjavaju uvjete iz natječaja sukladno članku 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne Novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17.,  68/18. i98/19. i 64/20.) na pismeno testiranje koje će se održati u utorak 27.10.2020. godine u 13.00 sati u Osnovnoj školi Visoko, Visoko 20, 42 224 Visoko.
Kandidati koji su zadovoljili uvjete te mogu pristupiti testiranju su telefonski i mailom obaviješteni.
Literatura za pripremanje za pisano testiranje:
•    Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,  68/18, 98/19. i 64/20.).
•    Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (“Narodne novine” br. 24/2015)
•    Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama (NN 82/19)
•    Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 22/18)
 

Podijeli