Školski odbor OŠ Visoko:

 • Zlatko Rusan, predsjednik Školskog odbora
 • Mirela Havojić, zamjenica predsjednika Školskog odbora
 • Petra Geček, član
 • Mario Šturbek, član
 • Zlatko Hadrović, član
 • Metka Adela Metlikovec, član
 • Marija Štuljan, član

 

Vijeće roditelja:

Raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad škole te daje mišljenja i prijedloge vezane uz:

 • prijedlogom i realizacijom školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada
 • radnim vremenom škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada
 • organizaciju izleta, ekskurzija, sportskih natjecanja i kulturnih manifestacija
 • vladanje i ponašanje učenika u školi i izvan nje
 • pritužbe na odgojno-obrazovni rad
 • unapredeđnje odgojno-obrazovnog rada, uspjeh učenika te druge poslove  prema odredbama Statua i drugih općih akata Škole

Vijeće učenika OŠ Visoko:

 • predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u školi
 • raspravlja o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom škole