Školska godina 2019./2020.

I u ovoj godini naša škola uključena je u projekt "Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)". U ovaj vrijedan projekt prošle školske godine naša Varaždinska županija uključila se projektom pod nazivom "Užina za sve", dok ove  školske godine projekt nosi naziv "Užina za sve II".

Projektom su  za našeg 91 učenika osigurana sredstva za besplatnu prehranu.  Za 46 učenika troškovi obroka pokrivaju se iz sredstava EU (FEAD), a za 45 učenika iz Proračuna Varaždinske županije. 

Naziv projekta: „Užina za sve II“

Razdoblje provedbe: školska godina 2019. – 2020.

Prijavitelj: Varaždinska županija

Partneri: 32 osnovne škole u Varaždinskoj županiji

Ukupna vrijednost projekta:  999.081,83 kn

EU sredstva: 100% iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, Operativni program za hranu i/ili materijalnu pomoć 2014. – 2020.

Trajanje projekta: od 12.12.2018. do 12.8.2020.

Prihvatljivi izdaci: od 9.9.2019. do 26.6.2020.

Sažetak projekta:

Projektom se želi osigurati redovita i kvalitetna školska prehrana u osnovnim školama Varaždinske županije za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, smanjiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, čime će se ujedno stvoriti pozitivno okruženje, doprinijeti boljem zdravstvenom stanju djece te kvalitetnijem praćenju nastavnih aktivnosti.

Ciljna skupina je 994 djece koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, a polaznici su osnovnih škola kojima je osnivač Varaždinska županija. U pravilu su to djeca iz socijalno ugroženih obitelji koja imaju poteškoća sa osiguranjem plaćanja školske prehrane.

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva--skolska-godina-2019--2020---34379/1.-Odluka-o-financiranju.pdf