Budući da se škola nalazi u  sredini prostorno udaljenoj od većih gradova, Varaždina i Zagreba, ponudom izvannastavnih aktivnosti nastojimo učenicima  pružiti što različitije mogućnosti zadovoljavanja njihovih interesa. Tijekom ove školske godine u školi djeluju sljedeće grupe izvannastavnih aktivnosti: mješovita skupina I. razreda, grupa pjevamo i sviramo, literarna skupina, dramska grupa, ekološka grupa  nižih i viših razreda, vjeronaučna grupa, školski zbor, tamburaški orkestar, poljoprivredna sekcija, tehničari, projektna grupa iz engleskog jezika, projektna grupa iz njemačkog jezika, mladi povjesničari, likovna grupa,  prometna grupa, informatička grupa, robotičari nižih i viših razreda, škola odbojke,  školski učenički klub i učenička zadruga.

Osim navedenih grupa izvannastavnih aktivnosti,  učenici  su uključeni u rad pojedinih izvanškolskih aktivnosti: Univerzalne sportske škole za učenike 2.- 3. razreda te informatičkih grupa 1.- 4. razreda koje djeluju u prostoru škole.

Veliki broj učenika uključen je i u rad  dobrovoljnih vatrogasnih društava, Kulturno-umjetničkog društva "Braća Radić", crkvenog zbora Gabrijel i druga društva i klubove.