Budući da se škola nalazi u  sredini prostorno udaljenoj od većih gradova, Varaždina i Zagreba, ponudom izvannastavnih aktivnosti nastojimo učenicima  pružiti što različitije mogućnosti zadovoljavanja njihovih interesa. Tijekom ove školske godine u školi djeluju sljedeće grupe izvannastavnih aktivnosti: mješovita skupina I., II., i III. razreda, literarna skupina, ekološka grupa  nižih i viših razreda, vjeronaučna grupa, školski zbor, tamburaški orkestar, poljoprivredna sekcija, tehničari, projektna grupa iz engleskog jezika, projektna grupa iz njemačkog jezika, projektna grupa  građanskog odgoja,  engleska čitaonica, likovna grupa,  prometna grupa, informatička grupa, robotičari nižih i viših razreda, foto i video grupa, mali volonteri, vjeronaučna grupa, plesna grupa, školski učenički klub i učenička zadruga.

Osim navedenih grupa izvannastavnih aktivnosti,  učenici  su uključeni u izvanškolsku aktivnost Univerzalnu sportsku školu za učenike 4. razreda, Vježbaonicu za učenike 5. i 6. razreda.

Veliki broj učenika uključen je i u rad  dobrovoljnih vatrogasnih društava, Kulturno-umjetničkog društva "Braća Radić", crkvenog zbora Gabrijel i druga društva i klubove.