Učenici  ove školske godine polaze IZBORNU  nastavu  Vjeronauka u svih osam razreda, Informatike  u 1., 2., 3., 4., 7. i 8. razredu  te  Njemačkog jezika u  4., 5., 6., 7. i  8. razredu.

Odabir programa DODATNE  nastave usmjeren je prema učenicima s posebnim potrebama – darovitim učenicima  i ima za cilj razvoj dodatnih kompetencija te razvoj interesa koji nisu  pokriveni redovnom nastavom. Učenici polaze   dodatnu nastavu Hrvatskog jezika, Engleskog jezika, Biologije, Matematike, Geografije i Povijesti.

Za učenike koji imaju poteškoća s usvajanjem nastavnih sadržaja organizirana je DOPUNSKA  nastava iz Hrvatskog jezika, Engleskog jezika, Matematike, Povijesti, Fizike i Kemije.