ŠKOLSKA GODINA 2023./2024.

Sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. (NN 87/2023), učenik koji redovito pohađa osnovnu školu ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura za dane kada je na nastavi.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_12_156_2531.html

 

JELOVNICI:

jelovnik za lipanj.docx

jelovnik za svibanj.docx

jelovnik za travanj.docx

jelovnik za ožujak.docx

jelovnik za veljaču.docx

jelovnik za siječanj_0.docx

jelovnik za prosinac_0.docx

jelovnik za studeni.docx

Jelovnik za listopad.pdf

Jelovnik za rujan 2023.docx

 

BORAVAK:

jelovnik za lipanj-produženi boravak.docx

jelovnik za svibanj-produženi boravak.docx

jelovnik za travanj-produženi boravak.docx

jelovnik za ožujak- produženi boravak.docx

jelovnik za veljaču - produženi boravak.docx

jelovnik za siječanj- produženi boravak.docx

jelovnik za prosinac - produženi boravak_0.docx

jelovnik za studeni - produženi boravak.docx

Jelovnik za listopad- produženi boravak.pdf

Jelovnik za rujan - produženi boravak.docx

 

 

 

ŠKOLSKA GODINA 2022./2023.

Sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. (NN 156/2022), učenik koji u drugom polugodištu redovito pohađa osnovnu školu, ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura po danu, za dane kada je na nastavi. Za učenika koji ima osigurana sredstva za sufinanciranje prehrane iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), doznačava se razlika iznosa do 1,33 eura.

Detaljnije pročitajte:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_156_2531.html

Odluka o cijeni školske kuhinje od 9. 1. 2023..pdf

 

 

ŠKOLSKA GODINA 2021./2022.

Općenito  o prehrani u 2021./2022. školskoj godini:

Ove školske godine u školskoj kuhinji hrani se 138 učenika od 143 učenika. Topli obrok prilagođen je uvjetima uzrokovanim epidemijom koronavirusa (COVID-19). Topli obrok učenici  imaju poslije drugog te poslije trećeg sata.

Škola je uključena u projekt Školske sheme. Program je usmjeren prema usvajanju dobrih prehrambenih navika djece koje utječu na kvalitetu života. Više o projektu: https://osvisoko.hr/projekti/skolska-shema

Škola je uključena i u projekt  Užina za sve IV u okviru projekta "Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" čija je namjena omogućiti topli obrok djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva.  Ove godine prehranu u školskoj kuhinji ne plaća 85 roditelja ili 63% učenika.