SAŽETAK PRAVA I KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA
 
Djeca imaju pravo biti sa svojom obitelji ili s onima koji će se najbolje za njih brinuti.
 
Djeca imaju pravo na dovoljno hrane i čistu vodu.
 
Djeca imaju pravo na životni standard.
 
Djeca imaju pravo na zdravstvenu zaštitu.
 
Djeca invalidi imaju pravo na posebnu skrb i obuku.
 
Djeca imaju pravo na igru.
 
Djeca imaju pravo na besplatno školovanje.
 
Djeca imaju pravo biti sigurna i ne biti povrijeđena ili zanemarena.
 
Djecu se ne bi smjelo koristiti kao jeftinu radnu snagu ili kao vojnike.
 
Djeci mora biti dopušteno govoriti vlastitim jezikom i primjenjivati sviju vjeru i kulturu.
 
Djeca imaju pravo izraziti svoje mišljenje i družiti se s drugom djecom kako bi izrazila svoje poglede.
 
NEKI PRIMJERI KRŠENJA DJEČJIH PRAVA
 

  • Oni koji se bave odgojem djece, najčešće su to roditelji, ponekad ugrožavaju prava zbog:
  • Neznanja
  • Površnosti, nehaja
  • Zaokupljenosti svojim problemima
  • Zbog vlastitih loših iskustava i loših modela koje su imali i od kojih su učili u djetinjstvu, te su ima svojim primjerom dali dopuštenje za neke oblike ponašanja. 

 
NEBRIGA RODITELJA O ZDRAVOJ PREHRANI DJETETA
 
UGROŽAVANJE DJETETOVA ŽIVOTA ORUŽJEM
 
Propusti roditelja i bliže okoline djeteta ponekad imaju tragične posljedice. Nepravilno odlaganje oružja i razornih sredstava te zanemarivanje i nepoznavanje dječje znatiželje dovode do posljedica koje su tragične za djecu i za njegovu najužu okolinu.
 
ZLOSTAVLJANJE U OBITELJI
 
Djeca koja već imaju emocionalne poteškoće zbog zlostavljanja u obitelji,  imaju i dodatno opterećenje što su svi koje je to zanimalo, i koji ih poznaju, saznali neugodne detalje iz njihova doma. Njihovi vršnjaci teško mogu sagledati situaciju iz svih aspekata i može se dogoditi da u nekom dječjem sukobu dobace zlostavljanoj djeci uvredu.

NEBRIGA ZA DJEČJE ZDRAVLJE

 

I JOŠ MALO ODGOJNIH SAVJETA...
 
 
 
DESET SAVJETA ZA ODGOJ U OBITELJI
(VRIJEDE I TADA, KADA SVE NE IDE TAKO, KAKO BISMO ŽELJELI)!!!
 
BEZUVJETNO VOLJETI DIJETE 
 
Ljubav, toplina i sigurnost su osnovne potrebe, kao i potreba za hranom i tekućinom. Roditelji ne smiju po volji djetetu uskraćivati ljubav, a zatim prema potrebi i raspoloženju udjeljivati. Pružanje ljubavi ne smije biti ovisno o uspjehu ili poželjnom ponašanju. Samo tada dijete može osjećati sigurnost i povjerenje bez kojih i ne postoji zdrav razvoj.
 
VJEROVATI U DIJETE
 
Vjerovati da dijete ima puno dara u različitim zanimljivim područjima i pomoći mu da ih ostvari. Ohrabriti ga da samo nalazi rješenje za različite probleme i da samostalno misli.
 
PRUŽATI OTPOR
 
Djeca cijene kada im se postavljaju granice, jer im one pružaju oslonac. Tko ne poznaje granice, ne može se nikada osjećati slobodnim. Roditelji moraju reći djetetu što smatraju dobrim, a što pogrešnim. I to tada dosljedno zastupati koliko je to god moguće.
 
NE GLUMITI SLOGU
 
Djeci koristi spoznaja da i voljeni roditelji često imaju različita mišljenja, želje i strahove; da nisu uvijek istog mišljenja, već da ponekad moraju naći kompromise.
 
POTICATI AKTIVNOSTI
 
Dobar obiteljski život ne znači da svi uvijek rade nešto zajedno. Kada djeca imaju svoj vlastiti hobi, dobivaju iskustvo o uspjehu i neuspjehu. Uče kako podnijeti razočaranje i uživati u zadovoljenju potrebe.
 
POBRINUTI SE ZA SEBE
 
Tko zapušta svoje vlastite potrebe ne čini uslugu djeci – na kraju krajeva ona ne žele živjeti s nezadovoljnim roditeljima. Majka i otac ne trebaju prestati biti par. Dijete tada nije opterećeno time da je jedina osoba koju majka i otac vole.
 
POŠTIVATI RITAM I RITUALE
 
Oni daju oslonac i orijentaciju, strukturiraju svakodnevnicu. Stvorite dobar obiteljski identitet: “U našoj je obitelji to tako!”
 
STVORITE BLISKOST
 
Djeca iz obitelji u kojima postoji i vrijeme za maženje i razgovor nisu samo stabilnija i zdravija , već i inteligentnija nego djeca koja nisu doživjela takvu bliskost.
 
NE GLUMITI “NAJBOLJEG PRIJATELJA”
 
Djeca vole majku i oca kao roditelje – ne kao najbolje prijatelje. Prijatelje će radije pronaći među vršnjacima.

 

Priloženi dokumenti:

Brošura za roditelje (.pdf)