27.1.2021.

Poštovani učenici i roditelji,

obratio nam se Središnji ured za demografiju i mlade RH sa zamolbom da ova informacija dođe do što većeg broja mladih i njihovih roditelja.

Na sljedećoj poveznici možete otvoriti brošuru:  BRINI O SEBI - BUDI DOBRO - PROŽIVI COVID  s telefonskim brojevima za psihološko savjetovanje mladih za svaku županiju.

https://osvisoko.hr/sites/default/files/Dokumenti/mladi_hr_brosura_digital.pdf

Preporučamo vam da pročitate brošuru s korisnim savjetima.

 

Poštovani roditelji,

Pojedini roditelji izrazili su želju da njihova djeca idu iz škole pješice kući. Vezano uz taj upit, važno je da budete upoznati sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Sukladno članku 69. Zakona, Osnivač (Varaždinska županija) je dužan organizirati prijevoz učenicima razredne nastave (1. - 4. razred) koji imaju adresu stanovanja udaljenu od škole najmanje 3 kilometra te učenicima  predmetne nastave  (5. – 8. razred) koji imaju adresu stanovanja udaljenu od škole najmanje 5 kilometara. U skladu s navedenim, početkom godine škola u dogovoru s Osnivačem – Varaždinskom županijom mora dostaviti podatke o svim učenicima (ime i prezime, razred, relacija…)  koji će koristiti prijevoz. Budući da se radi o vrlo prometnoj cesti, bez pješačke staze na najvećem dijelu ceste, a autobus prolazi tom dionicom,  na popisu putnika su i neki učenici koji možda imaju i manje od navedene udaljenosti. Varaždinska županija je odobrila  i osigurala prijevoz za sve učenike s popisa koji je dostavila škola. Isto tako, škola dostavlja popis učenika putnika prijevozniku. Onog trenutka kada su učenici evidentirani kao putnici, škola i prijevoznik odgovorni su da ti učenici dođu u školu i odlaze iz škole školskim autobusom.

Ukoliko netko od roditelja ne želi da njegovo dijete dolazi i odlazi iz škole školskim autobusom, tada je dužan školi podnijeti pisani zahtjev te u zahtjevu obrazložiti svoju odluku, odnosno navesti na koji način će dijete dolaziti i odlaziti iz škole. Ukoliko zahtjev bude utemeljen (npr. roditelj će sami voziti dijete u školu i odvoziti iz škole), tada će se to dijete brisati iz popisa putnika školskim autobusom i tada roditelji preuzimaju brigu za djetetov dolazak i odlazak iz škole.

Isto tako roditelji mogu kad imaju mogućnost, sami dovesti dijete u školu ili doći po njega automobilom, no o tome učenik mora obavijestiti dežurnog učitelja.

Dakle, učenici putnici mogu dolaziti u školu i odlaziti iz škole kući  školskim autobusom ili  organiziranim prijevozom svojih roditelja ili rođaka, nikako pješice.

Svima nam je u interesu da djeca budu zadovoljna, no primarni cilj nam uvijek mora biti njihova sigurnost.

S poštovanjem!

Ravnateljica: Nada Horvat