Organizacijska struktura škole:

Priloženi dokumenti:

Vizija:

Naša vizija je biti kvalitetna, digitalno zrela škola u kojoj učenici stječu upotrebljiva znanja i kompetencije za život i nastavak školovanja, s 0-tom tolerancijom na nasilje, sa zadovoljnim učenicima, roditeljima i zaposlenicima.

 

Misija:

Vjerujemo da je svaki pojedinac jednako važan i jednako vrijedan, stoga je naša misija osigurati ugodno i sigurno okruženje u kojem učenici mogu stjecati upotrebljiva znanja, komunikacijske i suradničke vještine kao i kompetencije u primjeni digitalne tehnologije.

Radnicima škole osiguravamo radne uvjete koji im omogućuju stalno stručno usavršavanje i razvijanje digitalnih i drugih kompetencija kako bi mogli kontinuirano unaprjeđivati način poučavanja usmjeren prema ostvarenju ishoda učenja. Njegujemo suradničke odnose s roditeljima jer jedino kvalitetna suradnja škole i roditelja garantira uspjeh u školovanju njihove djece.

Naše vrijednosti:

Jednakost i poštovanje

Svaki pojedinac je jednako važan i jednako vrijedan, stoga se jedni prema drugima odnosimo s dostojanstvom i poštovanjem.

Sigurnost

Svako dijete ima pravo osjećati se sigurno u školi.

Izvrsnost

Kompetentnošću, profesionalnošću i stalnim stručnim usavršavanjem djelatnika te osiguravanjem digitalne tehnologije omogućujemo učenicima stjecanje upotrebljivih znanja za nastavak školovanja i za život,  a radnicima profesionalni rast i razvoj.

Komunikacija i suradnja

Potičemo kulturu komunikacije  i međusobne suradnje  učenika, učitelja, roditelja i šire zajednice kao preduvjeta uspjeha u školi.