Rad u razrednim odjelima određen je rasporedom sati i to u petodnevnom radnom tjednu. Nastava je u jutarnjoj smjeni te počinje u 8.00 sati i završava u 14.45 sati za učenike 5. do 8. razreda. Za učenike 1. do 4. razreda nastava počinje u 8.00 sati i završava u 13.05 sati.
Rasporedom sati obuhvaćena je redovna i izborna nastava, dodatna i dopunska nastava te rad grupa izvannastavnih aktivnosti.
 
Satovi traju 45 minuta. Tijekom boravka u školi učenici imaju nakon svakog sata 5 minuta odmor.  Odmor za ručak  je poslije drugog i  poslije trećeg sata.
Tijekom nastavnih dana organizirano je dežurstvo učitelja koje traje od dolaska školskog autobusa do odlaska djece kući školskim autobusom.
 
Omiljeni dio školskih aktivnosti učenika čine sadržaji rada u grupama izborne nastave, dodatne nastave i izvannastavnih aktivnosti te se njihov rad, i  ovim složenim epidemiološkim uvjetima, održava u školi.