Rezultate pretraživanja možete filtrirati kako bi dobili što relevantniji sadržaj. Za filtriranje sadržaja odaberite željenu kategoriju vijesti, te kliknite na "Kreni". Ukoliko želite, nakon filtriranja sadržaja možete poništiti odabir i prikazat će vam se sve vijesti.

Filtriranje novosti po kategorijama