Osnovna škola Visoko

Prvi pisani povijesni izvori spominju postojanje školstva na ovom prostoru prije  350 godina. Naime, u povijesnim izvorima  1669. godine spominje se postojanje pučke učione u Visokom. 

Prva zidana školska zgrada izgrađena je 1859. godine, a izgradili su je sami mještani Visokog.  Dakle, škola u Visokom jedna je od najstarijih škola ovog dijela Varaždinske županije. U sadašnju školsku zgradu uselili smo se 1973. godine. 

Školu odlikuje brižljivo uređen okoliš koji se rasprostire na 11 638 m2.

Visoko

Na zapadnim obroncima Kalnika smjestilo se Čanjevo, Presečno, Vrh, Đurinovec, Kračevec, Vinično i Visoko čineći Općinu Visoko.
Visoko se prvi puta spominje u pisanoj ispravi od 11. ožujka 1343. Osim prirodnih ljepota koje dominiraju cjelokupnim krajem, valja spomenuti i nekoliko značajnijih građevina. Starodrevna župna Crkva svetog Trojstva ubraja se u rijetke građevine u kojima se nakon toliko stoljeća još uvijek vrši Božja služba. Kada je točno izgrađena crkva, ne može se sa sigurnošću utvrditi. Na kamenom križu tornja crkve, ako čitamo latiničkim slovima, upisana je 1111. godina, a ako čitamo rimskim - 1003. No, budući da je crkva više puta nadograđivana i mijenjana ti se podaci ne mogu smatrati vjerodostojnima.

On the western slopes of the mountain Kalnik are situated Čanjevo, Presečno, Vrh, Đurinovec, Kračevec, Vinično and Visoko which make out the municipality of Visoko.
Visoko was mentioned for the first time in the written document dated from the 11th March in 1343. Except the natural beauties which dominate in this all area, we have to mention several important buildings . Parish church of Presveto Trojstvo (the church of the Holy Trinity) is counted among rarely buildings in which God's service is still served after so many centuries. When the church was built, we can't say surely. On the stone cross of the church tower, if we are reading with the Latin letters, is signed the year of 1111., and if we are reading with the Roman letters, the year of 1003. But the church was many times rebuilt and changed so this information could not be faithful.

Tu je i naša današnja škola izgrađena 1973. No, školstvo u ovom kraju ima daleke korijene te iz kanonskih vizitacija saznajemo da je već 1669. godine djelovala pučka učiona u Visokom, dok je 1859. izgrađena prva školske zgrada, a posebnost jest da su je izgradili sami mještani.

Our nowaday school was built in 1973. at the same place. But an education in this area has deep roots and from the canonical visitations we have found out that in 1669. the public school has already worked in Visoko, and the first school building was built in 1859. That year was taken as the official year of the beginning of continued education in Visoko.

Svakako valja spomenuti i "Belinu lipu". Legende ju vezuju uz ličnost Bele IV. i njegov bijeg pred Tatarima na Kalnik. 21. travnja 1966. Lipa je upisana u Registar posebno zaštićenih objekata prirode pod red.br. 202. Te je godine lipa bila visoka 20 metara s opsegom od 8,90 m te prsnim promjerom 2.82 m. Lipa danas, nažalost, više nema negdašnju ljepotu. Dio lipe je odumro, dio grana se osušio, no mi se svojom lipom jednako ponosimo.


Općina Visoko, prema zadnjem popisu, ima 1653 stanovnika te je ujedno jedna od najmanjih i najsiromašnijih općina u Varaždinskoj županiji. U cijelom kraju nema ni jedne tvornice, ni industrijskog pogona te se ljudi pretežno bave poljoprivredom. Jako brežuljkast teren s ilovastom podlogom ne pogoduje razvoju ove grane. Zbog svoje slabije prometne povezanosti kao i manjih utjecaja drugih kultura, kraj je uspio sačuvati dobar dio svoje bogate prošlosti.

Sure enough we have to mention “Belina lipa”. The legends connected it with the personality of the king Bela IV. and his escape to Kalnik from the Tatars.
On the 21st April in 1966. “Lipa” was signed into the Register of specially protected objects of the nature under the cardinal number 202. That year “Belina lipa” was 20 meters high, and 8,90 width with chest-measure of 2,82 meters. 
Unfortunately today “Belina lipa” hasn't that beauty anymore. One part of the “Belina lipa” has died, one part of the branches has dried, but still we are very proud of it.
The municipality of Visoko, by the last list, has 1653 people and it is one of the smallest and the poorest municipalities in the county of Varaždin. In the all area there aren’t any factories, no industries so people work mainly in agriculture. Very hummocky fields with the ruddy land are not very good for the development of the agriculture. Because of the weaker traffic connection and the minor effects of the other cultures, this area succeeded to keep a good part of its rich history.

Svakako valja istaći ljepotu i jednostavnost originalne visočke nošnje koja je i danas u posebnim prigodama rado i s ponosom nošen odjevni predmet.

Sure enough we have to point out the beauty and simplicity of the original wear of Visoko which is today worn with proud for very special occasions. 

Jednako tako kraj je bogat starim zdanjima i mlinovima od kojih su neki još uvijek u funkciji, a brojne kapele svjedoče da su ljudi ovog kraja bili vjerni u svom služenju i pouzdanju u Boga.

At the same time this area is very rich with old makes and water – wheels and some of them are still in function. Many chapels testify that people of this area were very religious in their service and trustfulness to God.

 

Više o općini Visoko možete saznati na stranicama www.visoko.hr.

More about the municipality of Visoko you can find out on the web page www.visoko.hr