Problem otpada za sve zemlje svijeta predstavlja veliki problem i to ne samo ekološki, već i gospodarski. Što više otpada proizvodimo, to naš problem kako zbrinuti taj otpad postaje veći. Velike količine otpada ne samo da zagađuju zrak koji nam treba za disanje, vodu koja nam treba za život, tlo na kojem proizvodimo hranu koju jedemo, već su nam potrebna sve veća i veća financijska sredstva da otpad recikliramo, oporabimo ili zbrinemo na adekvatan način. Dakle, što više otpada stvaramo, to sami sebi stvaramo i veći financijski i zdravstveni problem.

Najbolji način za rješavanje ovog problema je naše svjesno nastojanje da sami kao građani stvorimo što manje otpada. Posebno je važno educirati mlade kako bi njihov pristup uključivao što manje toleranciju za stvaranje otpada. Naša škola Program Eko-škole provodi još od 2001. godine i možemo reći da smo neke pogrešne navike promijenili, no ne dovoljno. 

7

Kako bismo mladima na što različitije načine približili potrebu sprečavanja nastanka otpada i odgovornog postupanja s otpadom, u školi su  u ožujku, povodom obilježavanja  Međunarodnog dana zaštite šuma i drveća i Dana voda, održane dvije kazališne predstave „Bibi i bubi“ (jedna za učenike nižih i jedna za učenike viših razreda). Nosioci predstave su glumci Matko Knešaurek i Jan Kerekeš koji je režirao i napisao tekst za predstavu. Za učenike je predstava bila besplatna jer je predstava financirana iz projekta Edukacijom do smanjenja otpada koji se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, a u kojem sudjeluju Općina Breznica, Općina Gornja Rijeka, Općina Sveti Petar Orehovec, Općina Breznički Hum i naša općina – Općina Visoko kao partneri.

Djeca su uživala u predstavi i  nadamo se da će barem neka od poruka iz predstave postati njihov način ponašanja prema otpadu i prirodi.

1

2

3

 

1

5