24. 10. 2022. nhorvat
Novosti škole
Obavijest kandidatima o testiranju za radno mjesto Voditelja/voditeljice računovodstva

Pozivaju se osobe koje su se prijavile na natječaj za radno mjesto Voditelja računovodstva te ispunjavaju uvjete iz natječaja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne Novine” br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ) na pismeno testiranje koje će se održati u srijedu, 2.11.2022. godine u 9.00 sati u Osnovnoj školi Visoko, Visoko 20, 42 224 Visoko.

Kandidati pozvani na testiranje su mailom obaviješteni.

Literatura za pripremanje za pisano testiranje za sve kandidate:

  1. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/14) 
  2. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21)
  3. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22)
  4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14115/1587/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
  5. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
  6. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
  7. Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01)
  8. Procedura blagajničkog poslovanja OŠ Visoko (https://osvisoko.hr/index.php/)

Podijeli