Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN, br. 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnome proračunu.

U školskoj godini 2019./20. koristiti će se dvije vrste udžbenika:

 

  1. tzv. „novi udžbenici“,  koji su vezani uz provedbu kurikularne reforme i to:
  1. razred – Hrvatski jezik, Engleski jezik, Matematika, Priroda i društvo i Vjeronauk

      5. razred – Hrvatski jezik, Likovna kultura, Glazbena kultura, Engleski jezik, Matematika, Priroda, Povijest, Geografija, Tehnička kultura, Informatika, Vjeronauk i       Njemački jezik

     7. razred – Fizika, Kemija i Biologija

 

  1. udžbenici za sve ostale razrede koji su odobreni 2014. godine, odnosno tzv. „postojeći udžbenici“

 

Napomena: Sredstvima državnog proračuna nabaviti će se isključivo udžbenici obveznih i izbornih predmeta. Oni će čekati učenike u školi u rujnu i njih ne nabavljaju roditelji.

Sredstva nisu osigurana za nabavu dodatnih obrazovnih materijala (radne bilježnice, zbirke zadataka, likovna mapa, kutija za tehničku kulturu i sl.).

 

Na sljedećoj poveznici nalazi se  Odluka o odabiru naše škole s pripadajućim popisima novoodobrenih udžbenika:

https://osvisoko.hr/pretraga-dokumenata

 

 

                                                                                                                                              Ravnateljica:

                                                                                                                                              Nada Horvat