Djelatnici škole

Ravnateljica:

Nada Horvat

Učiteljice razredne nastave:

Metka Adela Metlikovec, Marijana Poljak, Silvija Šafran, Đurđica Ožegović

Učiteljice i učitelji u predmetnoj nastavi:

Valentina Matejak, Tamara Šobak, Maja Makar, Gabrijela Ljubek, Vatroslav Maltar, Marina Žganec Lipić, Ana Skuhala, Dalia Šipek, Spomenka Kos, Zlatko Rusan, Valentina Putar, Janko Gušić,  Jasna Zidarić Hasanec, Kristina Kožić

Stručni suradnici:

Tibor Martan, Valentina Putar

Osim odgojno-obrazovnih radnika u školi rade 2 administrativna radnika te  6 pomoćno-tehničkih radnika