Rad u razrednim odjelima određen je rasporedom sati i to u petodnevnom radnom tjednu.Nastava se tijekom godine realizirala u svih osam razreda u jednoj smjeni.
Nastava u toj, jutarnjoj, smjeni počinje u 8.00 sati i završava u 14.55 sati.
Rasporedom sati obuhvaćena je redovna i izborna nastava, dodatna i dopunska nastava te rad grupa izvannastavnih aktivnosti.
 
Satovi traju 45 minuta. Tijekom boravka u školi učenici imaju nakon svakog sata 5 minuta odmor.  Odmor za ručak za  niže razrede u trajanju od 15 minuta je poslije drugog, a za više razrede poslije trećeg sata.
Tijekom nastavnih dana organizirano je dežurstvo učitelja koje traje od dolaska školskog autobusa do odlaska djece kući školskim autobusom u 15.15 sati.
 
Omiljeni dio školskih aktivnosti učenika čine sadržaji rada u grupama izborne nastave, dodatne nastave i izvannastavnih aktivnosti.