Ove školske godine u školskoj kuhinji hrani se 136 učenika od 139.

Topli obrok učenici nižih razreda imaju poslije drugog, a učenici viših razreda, poslije trećeg sata. Odmor za vrijeme jela učenika traje 15 minuta. 

Škola je uključena u projekt Školske sheme. Program je usmjeren prema usvajanju dobrih prehrambenih navika djece koje utječu na kvalitetu života. Više o projektu: https://osvisoko.hr/projekti/skolska-shema

Škola je uključena i u projekt "Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" čija je namjena omogućiti topli obrok djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Više o projektu: https://osvisoko.hr/projekti/uzina-za-sve